ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา

อยากสอบถามว่าปัจจุบันมีสถานะเป็นนักศึกษาปริญาตรี ของ มสธ. แล้ว สามารถสมัครป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ มสธ. ได้อีกสถานะหรือไหม (โดยใช้วุฒิปริญญาตรีจากมหาลัยอื่นยื่นสมัคร)

เรียน   คุณเสกสรรค์  

         นักศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ.  สามารถสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. พร้อมกันได้ หรือเรียนควบคู่กับระดับบัณฑิตศึกษาได้  ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบกำหนดการสอบด้วย เนื่องจากจะใช้กำหนดการสอบเดียวกันระดับปริญญาตรีครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา