ลงทะเบียนเกินไป1ชุดวิชาตอนต้นๆการสมัครใช้เป็นวิชาเ

ลงทะเบียนเกินโครงสร้างหลักสูตรไป1ชุดวิชาตอนลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกอยากทราบว่าใช้เป็นวิชาเสรีแทนได้ไหม หรือต้องลงในเทอมสุดท้ายอย่างเดียว

เรียน   คุณบงกชกร 

         มหาวิทยาลัยให้สิทธินักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี จากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา / วิชาเอกใดก็ได้  ยกเว้นชุดวิชาที่สาขาวิชาไม่อนุญาตให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี  ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี  ได้จากหนังสือหลักสูตรการศึกษาประจำสาขาวิชาหรือคู่มือการลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษานั้นๆ ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ