เทียบโอนรายวิชา

สอบผ่านวิชา 24401-จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา มาแล้ว
สามารถนำผลการศึกษามาเทียบโอนกับรายวิชา 20303-จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ ได้หรือไม่ค่ะ

เรียน   คุณชุติกาญจน์  

         ชุดวิชา 20303  ไม่สามารถโอนชุดวิชา หรือไม่เป็นชุดวิชาเทียบแทนชุดวิชา 24401  ได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ