การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 1/2565

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถลงทะเบียนได้หรือยังครับ ถ้ายังสามารถลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ครับ

เรียน  คุณวนาศิลป์  

         เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ส.ค.2565 เบื่องต้นให้ลงทะเบียนเรียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยก่อน  และภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนแล้วประมาณ 5 วันทำการ  ให้เข้าเลือกแผนการศีกษา และเลือกรูปแบบการสอบ ได้จาก https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/  นี้

         ขอควรระวัง - หากเลือกแผนการศึกษา หรือเลือกรูปแบบการสอนเสริมแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือยกเลิกแผนการศึกษา และขอยกเลิกหรือขอเปลี่ยนการสอนเสริมได้ ดังนั้นขอให้พิจารณาให้รอบคอบ ก่อนจะคลิกยอมรับครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ