ติด I แต่ต้องการให้เป็น U ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ติด I ในเทอม 2/2562 แต่ต้องการให้เป็น U เนื่องจากวิชาเลือกเสรีครบแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

เรียน   คุณธนัญชัย  

         ชุดวิชาทีได้ลำดับขั้น I   หากเป็นชุดวิชาปกติ ให้นำชุดวิชานั้นๆ ไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาต่อไปที่เปิดการสอน  หากสอบผ่านจะได้ลำดับขั้น S หรือ H  หรือหากสอบไม่ผ่านจะได้ลำดับขั้น U  ครับ

          หรือหากเป็นชุดวิชาเลือกเสรี สามารถเปลี่ยนชุดวิชาไปลงทะเบียนเรียนชุดวิชาอื่นๆ ที่สาขาวิชาอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรีได้  โดยไม่ต้องสอบชุดวิชาที่เป็นชุดวิชาเลือกเสรีชุดวิชานั้นๆ ให้ผ่านก็ได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา