การอบรมวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 1/65

ไม่ทราบตอนนี้กลับมาจัดอบรมแบบอบรมจริงเดิม หรือจัดเป็นรูปแบบให้ทำรายงานส่ง หรือ จะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนครับ

เรียน   คุณวิสูตร  

          การอบรมฯ ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 จะเป็นรูปแบบใด ให้ค่อยติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมฯ ชุดวิชาดังกล่าว ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะต้องปฎิบัติตามมาตราป้องกันโรคระบาดด้วยครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ