ไม่ได้เข้าพิธีรับปริญญาบัตร

เนื่องจากไม่ได้เข้ารับพิธีปริญญาบัตร ในวันที่ 4-6 มิถุนายนที่ผ่านมา จะสามารถรับปริญญาบัตรทางไหนได้บ้างค่ะ หรือทางมหาลัยจะจดส่งให้ทางปณ.

เรียน   คุณสุรางคนา  

         มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบปริญญาบัครภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วประมาณ 45 วันทำการ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ