เอกสารคำร้องขอจบ

สวัสดีคะ ชื่อฐิติพร ใจมั่น
รหัส 5870007944
สอบถาม ว่า ต้องทำเรื่องเอกสารการจบอะไรอีกไหมคะ

เรียน   คุณฐิติพร  

          อยู่ระหว่างตรวจสอบและดำเนินการสำเร็จการศึกษาตามขั้นตอน หากเรียบร้อย จะเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาต่อไป หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และคุณมีรายชื่อเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะจัดส่ง มสธ.14 พร้อม มสธ.16 ทางไปรษณีย์ต่อไป และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว จะจัดส่ง มสธ.15 ต่อไป  ทั้งนี้ทุกขั้นตอนจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ