เมื่อไหร่จะได้รับมสธ 14

ส่งมสธ10เมื่อปลาย พ.ค. อยากทราบว่าจะได้รับมสธ 14เมื่อไหร่ค่ะ หรือติดปัญหาอะไรหรือไม่คะ

เรียน   คุณจุฑาทิพย์  

         อยู่ระหว่างตรวจสอบและดำเนินการสำเร็จการศึกษาตามขั้นตอน หากเรียบร้อย จะเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาต่อไป หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และคุณมีรายชื่อเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะจัดส่ง มสธ.14 พร้อม มสธ.16 ทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ