วิชาที่สอบผ่านแล้ว

อยากทราบวิชาที่สอบผ่านแล้ว

เรียน   คุณนงนุช  

         หากคุณต้องการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน หรือผลการสอบทั้งหมด สามารถตรวจสอบผ่านทาง  website ของ มหาวิทยาลัยได้โดยคลิกที่  https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp  โดยขอให้คุณใช้ Google Chrome หรือ FireFox ในการเรียกดูข้อมูล โดยเมื่อ login แล้วไปที่เมนู > นักศึกษาระดับปริญญาตรี > สอบถามข้อมูล เลือกสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

         หรือตรวจสอบผ่านแอป SISA ได้ โดยสามารถ Download แอปได้จาก https://www.stou.ac.th/main/stou-sisa/  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ