ใบเสร็จรับเงิน

อยากทราบว่าตอนนี้ได้จัดส่งใบเสร็จชำระเงินของภาคเรียน 2/2564 แล้วหรือยัง

เรียน   คุณนายพชร  

          มหาวิทยาลัยได้ทยอยการจัดส่งใบเสร็จรับเงินภาค 2/2564 แล้วครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา