การลาพักการศึกษาและการลงทะเบียน

ได้ยื่นเรื่องลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพไว้ ปีการศึกษา64 ค่ะ แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา65 ต้องทำอย่างไรคะ ตอนนี้ไม่มีเอกสารแจ้งมาเลย

เรียน      คุณสุริตา

1.จากการตรวจสอบพบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไม่ได่้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดังนั้นกรณีของคุณจะต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าวโดยด่วน  คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพได้โดยคลิกที่นี่ค่ะ  โดยการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท อย่างไรก็ตามแบบฟอร์มการลาพักการศึกษาจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน (แบบฟอร์มลำดับที่ 15) ซึ่งในช่องหมายเลข 2 (ชนิดการลงทะเบียน) ขอให้คุณกรอกหมายเลข 5 (ลาพักการศึกษา) ค่ะ

2.กรณีของคุณสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ได้โดยด่วน ทั้งนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ระบบ Pay at Post หรือผ่านเคานเตอร์ธนาคาร ได้ ที่นี่ และสามารถตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดสอน วัน เวลาสอบของภาคการศึกษาที่ 1/2565 ผ่านทาง website ของ มหาวิทยาลัยได้โดย คลิกที่นี่  นะคะ

 

 

 

สุจิตรา แสงโต::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
10%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ