ลงทะเบียน​เรียน 1/2565

ลงทะเบียน​ 1/2565 วิชา41451 กฎหมาย​ระหว่าง​ประเทศ​ ไม่ได้​ซื้อหนังสือ เนื่องจากเคยลงสัมฤทธิบัตร 117 รหัส 9644012453 แล้วสอบไม่ผ่านค่ะ ต้องซื้อหนังสือ​อีกไหมคะ

เรียน   คุณแพรวดี  

          หากนำชุดวิชาที่สอบไม่ผ่านในโครงการสัมฤทธิบัตร มาลงทะเบียนเรียนใหม่ในระดับปริญญาตรี ไม่ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษา ยกเว้นชุดวิชาดังกล่าวจะมีการปรับปรุงจะต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาชุดวิชานั้นๆ ด้วย ทั้งนี้จะต้องยื่นคำร้อง หรือชี้แจงไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลให้ทราบด้วยว่าเคยลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรแล้ว เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้ทราบ และตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป

         กรรีของคุณได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้ว และจะตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ให้ตอตามการลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา 41451 ในภาค 1/2565  ด้วย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
10%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ