เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน *เบิกค่าเล่าเรียนสำหรับราชกา

ต้องรอส่งมาจากไปรษณีย์อย่างเดียวใช่ไหมครับ หรือสามารถปริ้นเองได้ครับ
ขอบคุณครับ

เรียน   คุณวสุธา  

         ใบเสร็จรับเงินกิจกรรมทะเบียนการศึกษาทุกกิจกรรม ให้รอการจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์  เบื้องต้น ณ ขณะนี้ยังไม่เปิด Download ใบเสร็จรับเงินทางออนไลน์ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา