การขอใบเสร็จรับเงิน

หลังจากลงทะเบียนภาค1/2565 แล้ว การขอใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนต้องทำอย่างไร

เรียน   คุณธนพัฒน์  

         กองคลังของมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะทยอยจัดส่งใบเสร็จรับเงินภาคการศึกษา 1/2565  ทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา