ส่งใบคำร้องขอตรวจสอบผลการสอบ

ขอที่อยู่ในการจัดส่งใบคำร้องขอตรวจสอบผลการสอบค่ะ

เรียน   คุณโชติกา 

         ให้จัดส่งคำร้องขอตรวจสอนคะแนน / ผลการสอบ ตามแบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการสอบ จัดส่งทางไปรษณีย์ ถึง สำนักทะเบียนและวัดผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120 ครับ

          สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา