ขอดูคะแนนสอบ 2/2564

ได้ส่งใบคำร้องขอดูผลคะแนนไปทาง อีเมลล์ re.reoffice@stou.ac.th วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 14.42 ไม่ทราบว่าทางมหาลัยได้รับหรือยังครับ และจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้ผลคะแนนครับ หรือส่งคะแนนผ่านทางอีเมลล์ได้ไหมครับ

เรียน   คุณธนพนธ์  

         เจ้าหน้าที่ E - mail ได้รับคำร้อง และได้จัดส่งคำร้องขอตรวจสอบคะแนนชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2564  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ