อยากทราบคะแนนสอบ

ขอทราบคะแนนสอบวิชา 97316 ภาคเรียน 2/64 ค่ะ ติดต่อกลับ 0983954264 หรือ E-mail.orawanthuengwong2536@gmail.com

เรียน   คุณอรวรรณ  

         นักศึกษาที่ประสงค์จะขอยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนผลการสอบ จะต้องยื่นคำร้องไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละภาคการศึกษา

         กรณีของคุณให้ยื่นแบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนน / ผลการสอบ  ภาค 2/2564 และแจ้งชื่อ - ชื่อสกุล  รหัสประจำตัวนักศึกษา และแจ้งขอตรวจสอบคะแนน / ผลการสอบ ผ่าน E - mail : re.reoffice@stou.ac.th นี้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ครับ

         สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา