ผลการเรียน

ผลการเรียนสะสม ผ่านแล้ว 13 ชุดวิชา 78 หน่วยกิตสะสม แต่่ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ยังเป็น 11 ชุดวิชา 72 หน่วยกิตสะสม

เรียน   คุณภัทธนันท์  

         ให้เข้าไปตรวจหน่วยกิตสะสมอีกครั้ง ถูกต้องหรือไม่ หากยังไม่ถูกต้อง รบกวนแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา