ต้องการขอใบเบิกค่าเทอม และใบเสร็จ ต้องการขอใบเบิก

ต้องการใบเบิกค่าเทอม และใบเสร็จค่าเทอมคะ ของปีการศึกษา 2/63 - 1/64 - 2/64 (ใบเบิกค่าเทอมขอเป็นจำนวน4ฉบับนะคะ)

เรียน   คุณริสนันท์ 

          จะจัดส่งสำเนาเบิกค่าเล่าเรียนทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้สามารถคัดสำเนาเอกสารดังกล่าวใช้ในภาคการศึกษาอื่นๆ ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนได้

           สำหรับใบเสร็จรับเงินภาคการศึกษาที่ 2/2563 , 1/2564 , 2/2564  ได้จัดส่งตามขั้นตอนทางไปรษณีย์แล้วครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา