บัตรหมดอายุ

เนื่องจากบัตรนักศึกษาหมดอายุและส่งเอกสารเพื่อทำบัตรใหม่เรียบร้อยอยากทราบดำเนินการเสร็จหรือยังคะ

เรียน   คุณนิพาพรณ์  

          ได้จัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ทางไปรษณีย์แล้ว โดยมีเลขที่ไปรษณีย์รับรอง RC 588677821 TH  ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ