ขอใบเสร็จ 1/2565

สวัสดีค่ะ
เนื่องจากดิชั้นต้องนำใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนเรียนไปใช้ในการเบิกค่าเล่าเรียนจึงอยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 1/2565 หรือยังคะ

เรียน   คุณชลธิดา  

         กองคลังของมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการใบเสร็จรับเงินภาคการศีกษาที่ 1/2565 ตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะทยอยจัดส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา