ขอรับปริญญาบัตร เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับพระราชทาน

ผมจบการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 แต่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากไม่ทราบกำหนดการ เพิ่งมาทราบภายหลังส่ามีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2561 และ 2562 ไปแล้ว และผมยังไม่ได้รับปริญญาบัตรเลย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ภายหลังจากจบการศึกษาแล้ว ผมต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับปริญญาบัตรครับ

เรียน   คุณอนุสรณ์  

         ได้จัดส่งใบปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565  ให้กับบริษัทไปรษณีย์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ แล้ว และเอกสารดังกล่าวไม่มีการส่งคืนกลับมายังมหาวิทยาลัย

          กรณีนี้คุณสามารถยื่นคำร้องขอใบแทนใบปริญญาบัตรได้ โดยให้ยื่นคำร้องด้วยแบบฟอร์ม มสธ.30 ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท และจัดส่งแบบฟอร์ม พร้อมแนบใบแจ้งความ (ใบปริญญาบัตรสูญหาย) สำนาใบเสร็จรับเงิน  จัดส่งทางไปรษณีย์ ถึงสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

           สามารถ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp  นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ