สอบถามการจัดส่งชุดกิจกรรม

เนื่องจากดิฉันได้จัดส่งชุดกิจกรรมวิชาแนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประมานวันที่ 27 ต.ค เข้าไปดูในระบบยังไม่ขึ้นว่าได้รับ จึงอยากสอบถามทางมหาลัยว่าได้รับเอกสารวิชาดังกล่าวแล้วหรือยังคะ ขอบคุณคะ

เรียน   คุณสุกัญญา  

         กรณีที่จัดส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาพร้อมกัน แต่ไม่พบการบันทึกกิจกรรมประจำชุดวิชาบางชุดวิชา ให้รอระยะเวลาหนึ่ง ทางเจ้าหน้าที่จะรอรวบรวมชุดวิชานั้นๆ จากนักศึกษาทั่วประเทศ และจะบันทึก และทยอยจัดส่งเป็นล็อตๆ ไปยังสาขาวิชาครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา