ตอบรับเป็น นศ.แล้ว กี่วันได้หนังสือ

หลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็น นศ.ทาง sms แล้ว กี่วันถึงจะได้หนังสือคะ สมัครเทอม 2/2565

เรียน   คุณสิริวรรณ  

         เบื้องต้นจะต้องเข้าไปเลือกแผนการศึกษาก่อน ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 หรือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปลายปีการศึกษา 2565 ยังไม่เปิดให้เข้าเลือกแผนการศึกษา ให้รอการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยผ่าน www.stou.ac.th  หากเปิดให้เลือกแผนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2565  หรือหากมีการเปลียนแปลง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา