การดูผลสอบซ่อม

ทำไมถึงดูผลสอบไม่ได้คะ

เรียน   คุณกัญญามาศ  

         เบื้องต้นจะทอยประกาศผลการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2564 ข้อสอบปรนัยก่อน สำหรับชุดวิชาที่ยังไม่่ประกาศ ให้รอระยะเวลาหนึ่งครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา