สอบถามค่ะ

นักศึกษารหัส 6310020414 พระสมนึก แก้วกลาง ยังไม่ได้รับ เอกสารกิจกรรมประจำชุดวิชา รหัส 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร แต่พบว่าสามารถโหลดได้ จึงจัดทำ ไมาทราบว่า หมดเขตวันที่เท่าไรคะ

นมัสการ   พระสมนึก  

              ได้จัดส่งกิจกกรรมประจำชุดวิชา 10161  ภาคการศึกษาที่ 1/2565  วันที่ 28 / 10 /2565 ให้กับบริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อดำเนินการจัดส่งของบริษัทฯ แล้ว  หรือสามารถ Dowload กิจกรรมประจำชุดวิชาได้จาก www.stou.ac.th > บริการนักศึกษา > นักศึกษาปริญญาตรี > การเรียนการสอน > กิจกรรมประจำชุดวิชา  

               และทั้งนี้ได้หมดเขตการจัดส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2565 แล้วครับ

              

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา