เรืองหนังสือเรียน

หนังสือเรียนจะได้กี่วันหลังจากการได้รับบัตรนักศึกษาค่ะต้องรอประมาณกี่วัน

เรียน   คุณอัจฉรา  

          เบื้องต้นนักศึกษาภาคปลายปีการศึกษา 2565 จะต้องเข้าไปเลือกแผนการศึกษาที่ www.stou.ac.th (ณ ขณะนี้ยังไม่เปิดเข้าไปเลือกแผนการศึกษา ให้ค่อยติดตามข่าวสารผ่าน website ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ และให้เข้าไปเลือกแผนการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด) ก่อน หากเลือกแผนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบตามขั้นตอน หากถูกต้อง จะจัดส่งวัสดุการศึกษาทางไปรษณีย์ต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ