การลงทะเบียนเรียน

อาจารย์ครับสมมติผมจบนืติแล้ว อยากเรียนต่อ ป ตรี การจัดการ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน สามารถเรียนได้ไหมครับ

เรียน   คุณนิติรัฐ

          จะต้องสำเร็จการศึกษาโดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา และมีรายชื่อเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จึงจะสมัครเรียนในสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไปได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา