กานลงทะเบียนสัมฤทธิบัตร

ทำการสมัครโครงการสัมฤทธิ์บัตรจำนวน 2 วิชา รุ่น 121/652 ดังนี้คือ 1.การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้นฯ (52404) 2.การบริหารงานสาธารณสุข (52406) ชำระเงินผ่านช่องทางไปรษณีย์พร้อมส่งเอกสาร ตอนนี้ได้รับหนังสือชุดวิชา 52404 เพียงหนึ่งวิชาและยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา รบกวนช่วยตรวจสอบข้อมูลว่าการลงทะเบียนมีปัญหาอะไรหรือไม่คะ

เรียน   คุณศิริรักษ์   รหัสประจำตัวนักศึกษา 6150021886

          จากการตรวจสอบคุณได้จัดส่งเอกสารการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 121 ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 52404 และได้ตอบรับเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรแล้ว โดยมีรหัสประจำตัวผู้เรียน 9654010389 

           และยืนเอกสารการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 121 ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 52406 ซ้ำในรุ่นเดียวกันอีก ซึ่งโครงการสัมทฤทธิบัตร จะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาให้ จึงไม่ตัดไม่รับลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาให้ เนื่องจากได้มีการตอบรับเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 121 แล้ว

           ข้อแนะนำ - การสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ควรจะลงทะเบียนเรียนในคราวเดียวในรุ่นนั้นๆ และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา