สมัตรสฤบ121 ยังไม่พบรหัส นศ และวืขาทีลงไว้ ในระบบ

สมัคร สฤบ121 ยังไม่พบรหัสและวิช่าที่ลงทะ้บียนในระบบ

รบกวนตรวจสอบค่ัะ

เรียน   คุณธิดารัตน์

         เบื้องต้นสำนักทะเบียนและวัดผลยังไม่ได้รับเอกสารการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ทั้งนี้เอกสารต่างๆ ที่จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยจะต้องจัดส่งไปยังส่วนกลางก่อน เพื่อทำการคัดแยก และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา