ลงทะเบียนเรียนซ้ำในโครงการสัมฤทธิบัตร

หากลงทะเบียนรายวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตรที่สอบผ่านเเล้วซ้ำ
1. สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาได้หรือไม่คะ 2. สามารถส่งคืนหนังสือเเละเอกสารการเรียนการสอนเพื่อเปลี่ยนกับรายวิชาที่จะลงเปลี่ยนได้หรือไม่คะ
3.ต้องเขียนเอกสารหรือไม่อย่างไรคะ
4.มีค่าบริการหรือไม่คะ
ขอบพระคุณค่ะ

เรียน   คุณพิชญณัฐ    รหัสประจำตัวนักศึกษา 6315004769

         1.กรณีสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร หากมีการตอบรับเป็นผู้เรียนแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนชุดวิชาได้

         2.ตามที่ได้แจ้งไว้ข้อ.1 ไม่ควรคืนเอกสารการเรียนการสอน เมือตอบรับเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรแล้ว

         3.หากตอบรับเป็นผู้เรียนฯ แล้ว ไม่สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชุดวิชาได้

         4.ยกเว้นชุดวิชาที่สมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ไม่เปิดการสอน สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนชุดวิชาได้จนถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับสมัครรุ่นๆ นั้น หากชุดวิชาที่ที่ขอเปลี่ยนมีค่าธรรมเนียมชุดวิชามากกว่า จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วยครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ