การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565

สวัสดีครับ
กระผมอยากสอบถามเรื่องการสมัครเป็น นศ. ใหม่ครับ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผมได้ส่งใบสมัครไปให้ทางมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อกลางเดือน
ม.ค. 66 อยากสอบถามว่าจะได้รับบัตรนักศึกษาและเอกสารการเรียนช่วงไหนครับ ขอบพระคุณครับ

เรียน   คุณกุลเดช  

          ตอบรับเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปลายปีการศึกษาที่ 2/2565 ให้คุณแล้ว โดยมีรหัสประจำตัวนักศึกษา 6580013388  นี้ สำหรับบัตรประจำตัวนักศึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป 

          สำหรับวัสดุการศึกษา เบื้องต้นคุณจะต้องเข้าไปเลื่อกแผนการศึกษาที่ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/  นี้ก่อน ทั้งนี้ให้อ่านคำอธิบายให้เข้าใจ ก่อนการเลือกแผนการศึกษา  เมื่อเลือกแผนการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือขอแก้ไขแผนการศึกษาได้ ภายหลังทีเลือกแผนกการศึกษา และได้บันทึกแผนการศึกษาเข้าระบบแล้ว หากเลือกแผนการศึกษา ก1 จะจัดเตรียมและจัดส่งวัสดุการศึกษาตามขั้นตอนต่อไป

          ทั้งนี้ทุกๆ ขั้นตอนจะใช้ระยะเวลาพอสมควร   และในตั้งคำถามขอให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในการดำเนินการต่างๆ ในทะเบียนการศึกษาต่อไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ