สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565

สอบถามค่ะ ได้สมัครเป็นนศ.ใหม่ ประจำภาค 2/2565 ทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2566 แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน เนื่องจากต้องการเปลี่ยนสาขาที่เรียนค่ะ พอจะกรอกข้อมูลสมัครใหม่ ระบบขึ้นว่า พบเลขประชาชนเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้วค่ะ แบบนี้ต้องดำเนินการอย่างไรคะ
ขอบคุณค่ะ

เรียน   คุณณัฏฐ์วรัชญ์  

          จะดำเนินการยกเลิกสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของเดิม และวันที่ 2 ก.พ.2565 เป็นต้นไป  ให้สมัครเรี่ยนใหม่อีกครั้งครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา