ต้องการลงทะเบียน สอบออนไลน์ 2/65

เปิดให้ลงทะเบียนสอบออนไลน์ 2/65
วันไหนค่ะ

เรียน   คุณพรพรรณ

         หากลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 และได้บันทึกชุดวิชาเข้าระบบแล้ว สามารถเข้าไปเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ ตามที่แนบ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/ เฉพาะเลือกรูปแบบการสอบ ถึงวันที่ 20 มี.ค.2566 ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา