อยากเปลี่ยนที่รับพัสดุต้องทำยังไงครับ

ผมเอา มสธ.7 ไปยื่นให้ไปรษณีย์แต่พนักงานบอกว่าต้องไปทำเรื่องที่มหาลัยโดยตรง อยากทราบขั้นตอนการเปลี่ยนที่รับของต้องทำยังไงบ้างครับ

เรียน   คุณกรมฤทธิ์

         คุณสามารถแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ผ่านช่องทางนี้ได้ โดยแจ้งให้ชัดเจน พร้อมรหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจน และตั้งประเภทคำถามเป็นคำถามส่วนบุคคล เพื่อมีให้บุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่ได้เหฌรนข้อมูลสำคัญได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ