ชุดวิชา 93257 เปลี่ยนเป็นคนละวิชา

อาจารย์ครับ สอบถามชุดวิชา93257 ครับ
แต่ก่อนเป็นศัตรูพืชเบื้องต้น
ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นการจัดการสุขภาพพืช
คือผมยังสอบไม่ผ่านศัตรูพืชเบื้องต้นครับ
แบบนี้เราจะทำยังไงดีครับ
แต่ชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาเลือกครับ
ไม่ใช่วิชาบังคับ ครับอาจารย์

เรียน   คุณสุเมธ  

         ชุดวิชา 93257  มีการเปลี่ยนชื่อจาก ศัตรูพืชเบื้องต้น  เป็นชื่อ การจัดการสุขภาพพืช  โดยยังใช้รหัสวิชาเดิม  สามารถลงทะเบียนเรียนได้ หากต้องการสอบผ่านชุดวิชาดังกล่าวครับ

          

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา