สอบถามใบปริญาบัตร

สวัสดีครับอยากถามว่าในใบปริญญาบัติเขาระบุวิชาเอกไหมครับอยากแนะนำให้ระบุวิชาเอกด้วย เช่น 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) 2. เกษตรศาสตร์บัณฑิต (การผลิตพืช) 3.เกษตรศาสตร์บัณฑิต (การผลิตสัตว์) ให้ชัดเจนประมาณนี้เป็นต้น เพราะเวลาไปสมครงานมันจะได้ชัดเจนครับ

เรียน   คุณสาริน

          กรณีที่สาขาวิชาที่ศึกษา มีวิชาเอก ของปีการศึกษานั้นๆ ใบปริญญาบัตร จะแจ้งวิชาเอกนั้นๆ ลงในใบปริญญาบัตรด้วยครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา