การสมัครเรียนใหม่ และลาออก

ได้สมครเป็นนักศึกษาใหม่ online 2/65 โดยได้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาเดิม ได้แนบเอกสารลาออกไปด้วย รหัสประชาชน 3300200215738 โดยระบบได้ขึ้นข้อความ ว่าเรียบร้อย แต่เมื่อตรวจสอบในสถานะการเป็นนักศึกษา พบปัญหา มีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่แล้ว จึงขอให้ช่วยแก้ไขและตรวจสอบครับ

เรียน   คุณศิริชัย

         เบื้องต้นไม่พบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา และมีข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 ซึ่งจะต้องรอประกาศผลการสอบภาคการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ่้นแล้ว  จึงจะดำเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษาเดิมได้ หากได้รับคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา