แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ผม นายสาธิต จันทร์สุข
รหัสนักศึกษา 6540032064
ต้องการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
จากเดิม เลขที่ 24/8 ม.3 ต.ขวัญเรือน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
เปลี่ยนเป็น
บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วังน้อย
777/7 ม.5 ต.พะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร.061-4398001

แล้วก็รบกวนสอบถามเรื่องเอกสารที่จัดส่งมาให้ขึ้นว่าจัดส่งแล้ว แต่ไม่ได้รับเอกสาร สามารถขอให้จัดส่งเอกสารให้ใหม่อีกรอบได้มั้ยครับ
ขอบคุณครับ

เรียน   คุณสาธิต

         จะดำเนินการเปลี่ยนที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ต่อไปให้ ทั้งนี้ให้ติดตามเอกสารต่างๆ ตามที่อยู่เดิมด้วย เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

          ทั้งนี้หากมีการจัดส่งเอกสารต่างๆ แล้ว หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไม่ได้รับเอกสารใด อธิบายหรือชี้แจงให้ชัดเจน  เพื่อตรวจสอบ หรือทำการไต่สวนกับบริษัทไปรษณีย์ไทยต่อไป

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา