สอบออนไลน์ค่ะ

ไม่ได้เข้าสอบออนไลน์วันทั่28มกราคมที่ผ่านมาค่ะ เนื่องจากทำงานอยู่ไม่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์ค่ะ พอจะมีวันนัดสอบใหม่ไหมค่ะ

เรียน   คุณทาริสา

          การจัดสอบของมหาวิทยาลัยจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ และหากไม่สามารถเข้าสอบไล่ตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ สามารถไปลงทะเบียนสอบซ่อมของภาคการศึกษานั้นๆ ได้ และจะต้องเข้าเลือกรูปแบบการสอบใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

         ข้อแนะนำ - การสอบในรูปแบบการสอบออนไลน์ ไม่ควรทำงานไป และทำการสอบออนไลน์ พร้อมกัน ควรเลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง และควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดการสอบออนไลน์เสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ซักซ้อม และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบไปในตัวด้วยครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา