สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

สอบถามค่ะ สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ทางออนไลน์ สาขาวิทยาการข้อมูลไว้ ไม่ทราบว่าจะได้รับการตอบรับทางไหน แล้วจะได้รับบัตร และเอกสารการเรียนเมื่อไหร่คะ

เรียน   คุณลลิตา

          ตอบรับเป็นนักศึกษาใหม่ภาคปลายปีการศึกษา 2565 ให้คุณแล้ว โดยมีรหัสประจำตัวนักศึกษา 6596010188  นี้ และให้เข้าไปเลือกแผนการศึกษา และเลือกรูปแบบการสอบตามที่แนบ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/  นี้ ถึงวันที่ 10 มี.ค.2566 

          สำหรับบัตรประจำตัวนักศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน หากเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์ต่อไป  ส่วนวัสดุการศึกษา จะต้องเข้าเลือกแผนการศึกษาก่อน ทั้งนี้ให้อ่านคำอธิบายให้เข้าใจก่อนเลือกแผนการศีกษา ซึ่งหากบันทึกแผนการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
11%
การสำเร็จการศึกษา