อยากรู้โครงสร้างหลักสูตรดูได้ที่ใหน

ผมได้โครงสร้างหลักสูตรมา2 แบบ 1. ส่งเสริมการเกษตร
2.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ผมต้องลงอันใหนกันแน่วิชาข้างในต่างกันทากเลย

เรียน   คุณกรมฤทธิ์

          สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปีการศึกษาใด ให้ศึกษาชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษานั้นๆ และกรณีของคุณสมัครเข้าเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2559  จะต้องศึกษาของหลักสูตรปีการศึกษา 2559 

          และหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ เป็นหลักสูตรแขนงส่งเสริมการเกษตร ให้ศึกษาหลักสูตรที่คุณสมัครแรกเข้าเป็นนักศึกษาครับ

          โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2559  ได้จาก https://www.stou.ac.th/Courses/index59.htm   นี้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา