โครงสร้างหลักสูตร

เข้าดูโครงสร้างหลักสูตรที่เราศึกษาอยู่ตรงไหนคะ

เรียน   คุณสุทิวา

         โครงสร้างหลักสูตรได้จาก www.stou.ac.th > หลักสูตรที่เปิดสอน / หลักสูตรฝึกอบรม > หลักสูตรระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าระดับปริญญาตรี   และเลือกสาขาวิชาที่ศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัคร และตรวจสอบปีการศึกษาแรกสมัคร หากไม่ตรงปีการศึกษาให้ไปตรงที่สอบถามข้อมูลหลักสูตรการศึกษา คลิกตรงดูเพิ่มเติม และเลือกปีการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  หรือตามที่แนบ https://www.stou.ac.th/Courses/index57.htm  นี้ได้ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ