เลือกรูปแบบการสอบ 2/2565 วันไหนครับ

เลือกรูปแบบสนามสอบ 2/2565 ได้วันไหนครับ

เรียน   คุณชัยฤทธิ์

          เลือกรูปแบบการสอบภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามที่แนบ https://dssj.stou.ac.th/chooseplan/  นี้ ถึงวันที่ 20 มี.ค.2566  ครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ