แจ้งเปลี่ยนที่จัดส่งเอกสาร

ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเอกสารต่างๆหนังสือของเทอม2/2565 และบัตรเข้าสอบของสัมฤทธิบัตร121รหัสรุ่น652 (9654021105) ไปยังที่อยู่
เลขที่ 57/95 ซ.เจษฎาบดินทร์4/1 ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

เรียน   คุณน้ำผึ้ง

          จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปให้  ทั้งนี้ให้ติดตามเอกสารต่างๆ ตามที่อยู่เดิมด้วย เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ไว้ล่วงหน้าครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา