ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษาใหม่ กรณีของเดิมหมดอายุค่ะ

ดิฉันรหัสนักศึกษา 5810035963 ค่ะ ได้แจ้งต่ออายุบัตร เนื่องจากบัตรเก่าหมดอายุ ก่อนหน้านี้ได้ผ่านทางไลน์ออฟฟิศเชี่ยลของ ศูนย์สารสนเทศ มสธ. วันที่ 12 ม.ค. 66 เจ้าหน้าที่แจ้งให้รอถึงสิ้นเดือน ม.ค.66 ค่ะ ปัจจุบันดิฉันยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา รบกวนตรวจสอบข้อมูลให้หน่อยค่ะ

เรียน   คุณกนิษฐา

         เบื้องต้นสำนักทะเบียนและวัดผลไม่พบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาของคุณครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา