เปลี่ยนวิชาเอก

อยากทราบว่าทางมหาลัยได้รับ ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอกรึยังค่ะ

เรียน   คุณหทัยชนก

          ได้รับคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอกของคุณแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา