สอบถามผลการโอนชุดวิชาคะ

สอบถามผลการโอนชุดวิชา จากโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น119 รหัสนักศึกษา 9645016628 จำนวน3ชุดวิชา ได้แก่ 20301 20302 และ25405 แจ้งโอนไปเมื่อวันที่25/1/66

เรียน   คุณปทุมรัตน์

         ได้รับคำร้องขอโอนชุดวิชาของคุณแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนครับ

 

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การสอบ