ผลการสอบวันที่28-29ม.ค.2566ประกาศวันที่เท่าไหร่คะ

.

เรียน   คุณธัญลักษณ์  

         ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ข้อสอบปรนัย ประมาณวันที่ 10 มี.ค.2566  เป็นต้นไป  ข้อสอบปรนัย + อัตนัย ประมาณวันที่ 17 มี.ค.2566  เป็นต้นไปครับ

ประสิทธิ์ ::ตอบ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา
email:re.reoffice@stou.ac.th
ถามไพฑูรย์


คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนฯ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
11%
การสำเร็จการศึกษา
10%
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา